Umów się
na wizytę
JUŻ TERAZ!

Operacja zaćmy

Fakoemulsyfikacja zaćmy jest aktualnie najdoskonalszą, rozpowszechnioną na całym świecie metodą usuwania zaćmy. Wszczepiamy również soczewki wieloogniskowe, które umożliwiają całkowitą rezygnację z okularów.

Zaćma jest to chorobą polegającą na mętnieniu soczewki oka. Najczęściej występuje jako zaćma starcza, jednak wiek w jakim występuje stale ulega obniżaniu, na co niewątpliwie mają wpływ niekorzystne warunki środowiska, jak choćby jego wzrastająca chemizacja. Obecnie nie jest niczym niezwykłym zaćma u osób 40-50 letnich. W wyniku zaćmy następuje pogarszanie ostrości widzenia, co powoduje pogarszanie jakości życia i możliwości pracy zawodowej. Jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy jest leczenie operacyjne. Należy je podjąć możliwie najwcześniej, aby nie dopuszczać do zbyt głębokiej utraty widzenia.

Fakoemulsyfikacja zaćmy jest aktualnie najdoskonalszą, rozpowszechnioną na całym świecie metodą usuwania zaćmy. Polega ona rozbiciu zmętniałej soczewki impulsami ultradźwiękowymi z równoczesnym jej usunięciem. W miejsce po usuniętej, zmętniałej soczewce wszczepiamy soczewkę sztuczną. Cięcie do operacji ma tylko niecałe 3 mm i wprowadzana jest przez nie do oka soczewka zwijalna (elastyczna). Ze względu na małe rozmiary rany szycie nie jest konieczne. Metoda ta pozwala na bardzo szybkie gojenie, a prawidłowe widzenie po tego typu operacji powraca najczęściej już po kilku dniach.

zaćma