Umów się
na wizytę
JUŻ TERAZ!

Kim jesteśmy

Krótka historia

Za chwilę powstania placówki medycznej MEDILENS należy uznać rok 1988. Początkowo firma funkcjonowała jako prywatna praktyka lekarska dr Janusza Cieślika. W 1993 r. firma powiększyła się o jeden z pierwszych w Polsce prywatny oddział okulistyczny. Od kwietnia 1993 r. wykonujemy operacje okulistyczne w warunkach ambulatoryjnych w systemie "chirurgii jednego dnia".

Podstawowym założeniem podczas organizacji ośrodka było stworzenie takiego systemu, aby ułatwić przygotowanie chorego do operacji, a z drugiej strony uczynić sam zabieg mniej stresującym, pozbawionym całej złożonej procedury związanej z hospitalizacją, co dla wielu chorych, zwłaszcza starszych, stanowi dużą barierę psychologiczną. W 1994 r. rozpoczęliśmy operacje zaćmy z wszczepianiem soczewek wewnątrzgałkowych, a od 1999 r. wprowadziliśmy metodę ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji zaćmy, jako najnowocześniejszą aktualnie metodę operacji zaćmy.

Od roku 2001 jednostka podpisała kontrakt z kasami Chorych i rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - obecnie ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Aby w pełni dostosować się do aktualnych wymogów lokalowych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej w 2005 r. palcówka rozpoczęła budowę nowej siedziby i w kwietniu 2007 r. jednostka została przeniesiona do nowego budynku. Na parterze została zlokalizowana poradnia okulistyczna, natomiast na piętrze oddział szpitalny. W nowej siedzibie pacjenci maja dostęp do jedno i dwuosobowych sal z łazienkami, pomieszczenia są klimatyzowane, budynek posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Od października 2006 r. jednostka posiada Certyfikat ISO 9001 w zakresie diagnostyki i chirurgii oka. Ze względu na ciągłe powiększanie się firmy została podjęta decyzja o przekształceniu jednostki w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Obecnie placówka prowadzi działalność leczniczą jako MEDILENS Szpital Okulistyczny oraz MEDILENS Poradnia Specjalistyczna.

Nasza misja

Celem placówki jest świadczenie dla Naszych pacjentów usług medycznych na najwyższym poziomie. Bazą dla osiągnięcia tego celu jest korzystanie z najnowszych osiągnięć techniki i wdrażanie najnowszych metod leczenia.

Personel placówki stale podnosi swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych sympozjach i szkoleniach oraz kontaktom z nowocześnie wyposażonymi ośrodkami okulistycznymi na całym świecie.

Najnowszym osiągnięciem Szpitala Okulistycznego MEDILENS jest otwarcie nowej poradni okulistycznej przy ulicy Zagnańskiej 94 w Kielcach, wyposażonej w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i zapewniającej pacjentom komfortowe warunki.

Dyrektor Szpitala Okulistycznego MEDILENS zobowiązał się do utrzymywania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001