Jak nas znaleźć

Wirtualny spacer

MEDILENS Sp. z o.o.
ul. Kozia 3A
25-514 Kielce
TEL: 41 344-62-00
        41 341-53-48
FAX: 41 343-24-55
e-mail: biuro@medilens.plREJESTRACJA

on-line

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie

Formularz wysłany

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MEDILENS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Kozia 3a, 25-514 Kielce, tel. +48 41/344 62 00. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail biuro@medilens.pl

 2. 2. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej i świadczenia usług medycznych na podstawie:
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 3. 3. Przetwarzanie danych osobowych do celów udzielania świadczeń zdrowotnych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia świadczenia medycznego.

 4. 4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, innym podmiotom tylko w przypadku, jeśli przepisy prawa na to wskazują.

 5. 5. W ograniczonym zakresie Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty zewnętrzne na potrzeby rejestracji on-line i korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta oraz partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie, utrzymywanie i serwisowanie systemów informatycznych oraz serwisowanie urządzeń medycznych).

 6. 6. Dane nie będą przekazane poza kraje Unii Europejskiej.

 7. 7. Dane będą przechowywane przez okres 20 lat.

 8. 8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Żądanie usunięcia danych osobowych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, jeśli nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta lub zabieg.

 9. 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu

10. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dane będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

11. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalny Inspektor Ochrony Danych https://www.giodo.gov.pl/